top of page

ליווי שותפים לעסק ולעבודה

Business Meeting

שיתוף פעולה, עבודה ב "CO", חלוקת אחריות ותפקידים, אלה דברים נפלאים: עוזרים, מקדמים ומעשירים... עד שלא מצליחים לתקשר טוב, או עד שהבדלי גישות מקשים על ההרמוניה. לפעמים, שותפים לפרוייקטים נפלאים ומניבים, מוצאים עצמם מרגישים סטרס ומרחק בתקשורת ביניהם. הם דנים על דברים שחשובים להם, על ערכים, על דרך, על יעילות, על תפיסת עולם.

 

במצבים כאלה, בד"כ במעט שעות, אני יכולה לעזור. לסייע לאוורר את  שתקוע, "לפתוח סתימות", ללבן בעיות להגיע להבנה הדדית ותכניות פעולה.

bottom of page